Zaznacz stronę

Jak rozliczyć samochód osobowy? W 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w rozliczeniach samochodów. Dotyczą one zarówno rozliczania samochodu prywatnego, firmowego, jak i tego w leasingu, czy też wynajmowanego. Dlatego też warto zapoznać się z obowiązującym prawem, aby poprawnie dokonać rozliczenia samochodu. O podstawowych zasadach rozliczenia samochodu osobowego od 2019 roku opowiemy poniżej.

Jak rozliczyć samochód osobowy? Przedstawiamy najważniejsze informacje jak tego dokonać po zmianie przepisów w 2019 roku.

Prywatny samochód osobowy – jak rozliczyć?

Często w przedsiębiorstwach, szczególnie tych mniejszych wykorzystuje się prywatne samochody właściciela w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego warto wiedzieć jakie zmiany w rozliczeniach samochodów weszły w życie w 2019 roku, aby poprawnie dokonać rozliczenia. Od 2019r. przedsiębiorca nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 wydatki, które ponoszone są w związku z użytkowaniem samochodu osobowego stanowiącego prywatną własność przedsiębiorcy i niebędącego elementem majątku firmy nie są kosztem działalności przedsiębiorstwa. Jednak, jeśli taki samochód osobowy jest aktywnie używany do celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, to można przyjąć, że wydatki na samochód są kosztem w 20%.

Firmowy samochód osobowy – sposób rozliczenia

Samochód osobowy, który jest elementem majątku przedsiębiorstwa będziemy rozliczać w nieco inny sposób. Jeśli samochód osobowy jest ujęty przez przedsiębiorstwo w środkach trwałych, to można wszelkie wydatki związane z jego utrzymaniem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, wydatki te można zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości. Jednak aby móc to zrobić, zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT w 2019 roku należy użytkować samochód osobowy tylko do celów działalności gospodarczej. Jeśli samochód będzie również wykorzystywany w innych celach, to 25% wydatków na samochód nie będzie uznane za koszty uzyskania przychodu. Co więcej, każdy przedsiębiorca powinien prowadzić zapis kilometrówki w celu rozliczenia VAT. Jeśli nie będziemy prowadzić takich zapisów, to według obowiązującego prawa uznaje się, że samochód używany jest również do celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak, że przepis ten nie obowiązuje w przypadku podatników, którzy zwolnieni są z VAT.

Wynajmowany samochód osobowy- rozliczamy czy nie?

Również w przypadku samochodów użytkowanych na umowie leasingu operacyjnego, wynajmu, czy też dzierżawy obowiązują nowe zasady rozliczania. Wydatki na samochód są limitowane proporcjonalnie do wartości wynajmowanego (leasingowanego) samochodu do kwoty 150 000zł. W przypadku samochodów elektrycznych kwota ta wynosi 225 000zł. Jednak pamiętajmy, że limitowaniu nie podlegają składki ubezpieczeniowe opłacane w ramach umów najmu itp. Z kolei składki AC będą już podlegać limitowaniu. Warto mieć na uwadze, że ustawa nie przewiduje sposobu użytkowania samochodu na umowie leasingowej, czy też wynajmu jak w przypadku samochodu będącego środkiem trwałym przedsiębiorstwa. Jednak jeśli opłaty takie jak czynsz i opłata wstępna związane z leasingiem, czy wynajmem zostały ujęte w kosztach eksploatacji samochodu, to do tych kosztów eksploatacyjnych stosowane jest ograniczenie 75% w odliczeniu tych wydatków jako koszty podatkowe.